Menu

ДОПУНСКИ ПРОГРАМ

обавезно иде уз "основни програм" у виду једног или више часова недељно, а представља изборну спортску активност у трајању од 60 мин., а који зависи од изабраног модула - допунског програма вежбања.

Допунски програм представља усмерену спортску активност, јер деца најчешће по препоруци стручног тима (на основу тестирања моторичких способности и мерења у спортској лабараторији) похађају јадан  изабрани, конкретни спорт: пливање, спортске игре са лоптом, гимнастика, атлетика, плес.

Кликните  назив допунског програма за додатна појашњења :

 

“НАПРЕДНИ” (3 часа)

  • два часа спортске активности у великој фискултурној сали (ОСНОВНИ ПРОГРАМ) +
  • један час ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / корективно вежбање

цена =5,500 дин / месечно

Уколико је то неопходно за праћење и ефикасност рада обавезног програма, нека деца се упућују на часове ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / отклањање уочених мишићних слабости кроз корективно вежбање.

СПОРТСКИ КАРТОН детета омогућава да се сачини ефикасан програм вежбања које је пожељно да дете упражњава како би што пре било у могућности да у потпуности прати програм и са максималним успехом изводи све задатаке које пред њега поставља спортска школа.

То се пре свега односи на вежбе за остварење пуне функције стопала, истезања скраћених мишића који онемогућују пун покрет и правилно држање тела, јачања трбушне мускулатуре и мишића леђа. Тиме ће дете бити у могућности да испољи све своје потенцијале на часу основног програма које задаје школица спорта али исто тако утицати на правилно држање тела и успостављање правилних кретних аутоматизама.