Menu

Спортски кампови

19705209554 257daa5387 m

  • Природа и Спорт,
  • Осамостаљивање и Дружење,
  • Игра и Учење,
  • Дисциплина и Забава,
  • Вежба и Плес.

Спортски кампови и природњачке експедиције се махом организују у време школског распуста и празника, викендом, а за децу предшколског узраста и мимо тих термина.

Спорски камп развија здрав животни стил, омогућава редован контакт детета (човека) са природом, свест о важности спортских активности у природи на здравље.

Концепт спортског кампа је прилагођен условима реализације спортске активности и погодан је са са више аспеката : социолошких, васпитних, тактичко-техничких, психо-физичких и едукативних.

Прогам спортских кампова и природњачких експедиција

се спроводи по порограму који је у складу са циљевима обазовања и васпитања предшколскске деце и ученика основних школа, оцењен је као изузетно здрав за психо-физички раст и развој деце.

17280369475 39ff15d0fe mПрограми се стално унапређују сходно сопственим и другим искуствима и осмишљавају у складу са пројектованим циљевима.

У годишњем програму Школице Спорта разликујемо: