Menu

Развојни програм

Програм вежбања који спроводи школа спорта а који највише доприноси развоју способности детета се назива лични програм вежбања. Неретко је то за децу која имају лоша држања тела корективни програм. Заправо разлози развоја личног програма вежбања јесте лоше држање тела, недостатак снаге, скраћени поједини мишићи, спуштени сводови стопала, недовољно развијене способности детета.

  • licni-program-vezbanja_8173122780_o
  • licni-program-vezbanja_8173128436_o
  • licni-program-vezbanja_8173093273_o

Показало се да лични програм вежбања – корективни програм највише доприноси развоју способности детета и остварује позитиван утицај на дечије здравље. Финални резултати тестирања моторичких способности које обавља школица спорта крајем годишњег циклуса то несумљиво показују. А разумљиво је и зашто, на том часу деца вежбају искључиво у смислу отклањања откривених мишићних слабости која утичу на лоше држање тела и негативно на дечији развој.

Школица спорта тестирањима моторичких способности као и Мерењима у центру за спортско усмеревање, за свако дете посебно, открива специфичне мишићне слабости, недовољно остварене покретљивости у великим зглобовима, лоше држање тела, а затим се одређују и утврђују вежбе које омогућавају њихов развој и подстичу правилно држање тела. Уколико је то неопходно за праћење и ефикасност рада обавезног програма, нека деца се упућују на часове личног програма вежбања (корективно вежбање)/ отклањање уочених мишићних слабости кроз корективно вежбање.

На основу СПОРТСКОГ КАРТОНА спортска школица прави програм вежбања који позитивно утиче на лоше држање тела и развој способности детета. Корективни програм је пожељно да дете редовно упражњава. Тиме стиче могућност да у потпуности прати обавезни програм и са максималном ефикасношћу изводи све задатаке часа које пред њега поставља школица спорта.
То се пре свега односи на вежбе за остварење пуне функције стопала, истезања скраћених мишића који онемогућавају пун покрет и правилно држање тела, јачања трбушне мускулатуре и мишића леђа, како би дете било у могућности да испољи све своје потенцијале на часу обавезног програма.

Тим професора спортске школице те вежбе задаје и на сваком часу обавезног програма али то некад није довољно за подстицај и развој откривених слабости.

Програм вежбања који спроводи школа спорта а који највише доприноси развоју способности детета се назива лични програм вежбања. Неретко је то за децу која имају лоша држања тела корективни програм. Заправо разлози развоја личног програма вежбања јесте лоше држање тела, недостатак снаге, скраћени поједини мишићи, спуштени сводови стопала, недовољно развијене способности детета.

Показало се да лични програм вежбања – корективни програм највише доприноси развоју способности детета и остварује позитиван утицај на дечије здравље. Финални резултати тестирања моторичких способности које обавља школица спорта крајем годишњег циклуса то несумљиво показују. А разумљиво је и зашто, на том часу деца вежбају искључиво у смислу отклањања откривених мишићних слабости која утичу на лоше држање тела и негативно на дечији развој.

  • licni-program-vezbanja_8173101649_o
  • licni-program-vezbanja_9276721023_o
  • licni-program-vezbanja_8173119738_o

Школица спорта тестирањима моторичких способности као и Мерењима у центру за спортско усмеревање, за свако дете посебно, открива специфичне мишићне слабости, недовољно остварене покретљивости у великим зглобовима, лоше држање тела, а затим се одређују и утврђују вежбе које омогућавају њихов развој и подстичу правилно држање тела. Уколико је то неопходно за праћење и ефикасност рада обавезног програма, нека деца се упућују на часове личног програма вежбања (корективно вежбање)/ отклањање уочених мишићних слабости кроз корективно вежбање.

На основу СПОРТСКОГ КАРТОНА спортска школица прави програм вежбања који позитивно утиче на лоше држање тела и развој способности детета. Корективни програм је пожељно да дете редовно упражњава. Тиме стиче могућност да у потпуности прати обавезни програм и са максималном ефикасношћу изводи све задатаке часа које пред њега поставља школица спорта.

То се пре свега односи на вежбе за остварење пуне функције стопала, истезања скраћених мишића који онемогућавају пун покрет и правилно држање тела, јачања трбушне мускулатуре и мишића леђа, како би дете било у могућности да испољи све своје потенцијале на часу обавезног програма.

Тим професора спортске школице те вежбе задаје и на сваком часу обавезног програма али то некад није довољно за подстицај и развој откривених слабости.