Menu

Спортска мерења за децу и тинејџере

Садашњи програм Мерења за децу од 4 и тинејџере, плод је 15 година рада са децом уз системско мерење и праћење телесног раста и развоја и напретка њихових моторичких способности.

Резултат је и сарадње са многим установама и институцијама, тежње да се увек дође до најбољег модела рада са децом.

На основу резултата мерења дајемо програм вежбања и третмане за отклањање утврђених мишићних слабости и мишићњих дисбаланса, саветујемо дете у који спорт и коју активност да упражњава за рад доброг осећаја и здравља, развоја вештина, правилног телесног развоја.

Стандардни програм подразумева:

  • Антропометријска мерења 
  • Утврђивање нутритивног статуса и конституционалног типа.
  • Држање тела детета кроз 2д и 3д анализу посебно креираних за децу.
  • Дистрибуцију оптерећења стопала током стајања на сензорној плочи. Здружено са претходном анализом даје 4Д слику о постуралном статусу детета.
  • Гејт анализу. Бимеханичку анализу хода са дистрибуцијом оптерећења на стопалима.
  • Скенирање стопала,
  • Утврђивање статуса кичменог статуса и ногу,
  • Специфични тестови снаге и покретљивости.

Такође, постоји могућност тестирања моторичких способности којим се врши процена степена развоја и утврђује да ли је дете надарено.

Тестирањима Моторичких Способности уз Мерања стичемо увид у степен развоја моторичких способности, откривамо слабости одређених мишићних група одговорних за лоше држање тела детета, те вам у складу са добијеним резултатима предлажемо пожељан програм вежбања.

Предпубертетски период је моменат у развоју деце када често долази до појаве кривљења кичме и нарушавања држања тела. Веома је битно на време ту појаву приметити и открити те одмах предузети неопходни програм вежбања.