Menu

Јевтић Ненад

  • JevticNenad

Професор школице спорта

Демонстратор спортских игара са лоптом

Обука пливања

Професор школице спорта

 

Образовање
Дипломирани професор физицког васпитања, Факултет спорта и физицко васпитање, Београд
Средња техницка скола, масински техницар за компјутерско конструисање
Основна школа “Димитрије Давидовиц”, Смедерево

 

Радно искуство
-Од марта 2014 професор у школици спорта “покрет за окрет”
-од јуна 2010 спасилац на води на градском базену у Смедереву
-од јуна 2012 тренер пливања за децу од 6 до 12 година на градском базену у Смедереву
-од јуна 2013 тренер пливања за старије непливаце (18 и висе година)
-од септембра 2014 тренер у пројекту “спорт у школама” у основној сколи “Иво Лола Рибар”, Скобаљ

 

Спортско такмичарско искуство
- друго место у пливању за цасни крст 2013 године у Смедереву
- прво место на турниру у кошарци “Радинац 2012”

 

Сертификати
-                      државна лиценца за спасиоца на води, Црвени крст (од 2010 до данас)