Menu

Пењање

У природи детета је да се пење, и овим програмом школа спорта подстиче децу да то чине. Зарад позитивног утицаја на правилно држање тела и уопште дечије здравље, не треба забрањивати деци пењање како се то углавном чини због страха од повредивања. Организована настава је одлична прилика да деца овладају овом вештином и упознају своје могућности те смање могућност евентуалног повређивања.

  • penjanje_9249011607_o
  • penjanje_9251803556_o
  • penjanje_9251799974_o
  • penjanje_9249017015_o

Школица спорта у свом програму спроводи часове пењања у сарадњи са пењачким клубом. Због великог утицаја на дечији развој пењање је веома пожељна активност код деце овог узраста. Школица спорта је путем тестирања моторичких способности утврдила да је највећа слабост предшколске деце заправо у снази и покретљивости раменог појаса која се кроз програм пењања спортске школице у многоме развија. Велики је број ефеката и утицаја ове деци веома интересантне активности (лик спајдермена деца углавном воле).

Развој способности детета, снаге, спретности, правилно држање тела су неке од предности бављења пењањем. Пењање као активност која захтева концетрацију, истрајност, издржљивост у снази, представља одличан спорт за децу која имају вишак енергије,а мањак снаге раменог појаса и лоше држање тела.