Menu

Пливање

Обука пливања траје током читаве школске године. Спроводимо програм обуке пливања са децом у току боравка деце у вртићима у сарадњи са приватним и државним предшколским установама. Такође, реализујемо програм обуке пливања и за наше чланове викендом

Методика обуке предвиђа да се програм реализује у четири групе:

 • Пингвини 1
 • Пингвини 2
 • Видре
 • Делфини
 • 14181982307_c0a4b2b8c1_z
 • 14181876208_822ebe805f_z
 • 14368649155_f0d333a37d_z
 • 14181567490_133ae57a0c_z
 • 14181643057_012788423d_z
 • 14181532599_91dc3b8f36_z

О ПРОГРАМУ:

Како би програм био ефикаснији у току обуке прати се напредак деце и усвојеност елемената технике појединих стилова који су основни критеријуми за напредак деце по групама.

У односу на узраст, способности, усвојеност појединих елемената технике пливања постоје три различите програмске групе за децу.

Основни критеријум је способност сналажења у води и ниво обучености, а не узраст:

ПИНГВИНИ – (обука пливања деце од 4 до 5 година);

Циљ овог дела програма био би ослобађање страха од воде, одржавање на води, дисање у води, роњење, плутање, затим клизање на води као и савладавање ножне технике и технике руку краула. У случају да старије дете није савладало ове елементе укључује се у овај програм до момента савладавања неопходних елемената.

ВИДРЕ – (Обука пливања деце узраста од 6 до 7 година);

Овај део програма подразумева обуку и усавршавање технике краул, обуку леђне технике. Када деца савладају ове технике прелазе у следећи програм који подразумева учење најатрактивније и омиљене међу децом технике делфин, као и прсне технике пливања.

ДЕЛФИНИ – (Обука пливања деце школског узраста);

Током овог програма деца усавршавају све технике пливања и уче и усавршавају технику делфин и прсно.

Пливање позитивно утиче на лоше држање тела детета, али то никако не значи да је пливањем могуће отклонити проблем лошег држања. Активности деце у води предшколског узраста могу се у најбољем случају сматрати допунском методом у смислу превенције, а никако корективном активности. Часовима у сали се много више може у том смислу учинити. У неким случајевима је неопходно спроводити корективни програм како би постигли корекцију.

Обука пливања и усаваршавање техника пливања спроводи се кроз један час недељно, а по договору могуће је организовати и два или три доласка у току недеље.

Час недељно је сасвим довољан за процес обуке пливања и остваривање задатака: ослобађање страха од воде, обука непливача, учење и усавршавање свих техника пливања, остварење концепта свестраног моторичког развоја код деце.

У колико професори школице утврде да је неко дете таленат, о томе ће родитељи бити обавештени и посаветовани да дете упишу на тренежно пливање у одговарајући пливачки спортски клуб.

На успешност у савладавању технике пливања утичу следећи фактори:

 • страх од воде,
 • претходно искуство,
 • површина тела,
 • проценат масног ткива,
 • развој појединих кретних способности,
 • одлучност и послушност.

У односу на све ове факторе и број часова за које ће дете савладати технику пливања је крајње индивидуална ствар.

У школици спорта су предшколска деца успела да пропливају и делфин технику пливања за један годишњи циклус кроз један час недељно.

На сваком часу су од два до три професора физичке културе. Деца су на часу у оквиру групе подељена у подгрупе по знању и могућностима. У току часа школице спорта играју се и разне игре у води (располажемо са великим асортиманом реквизита).

Новина у овом циклусу ће бити игре кошарке, одбојке на води и игре ватерполо прилагођене деци овог узраста.

За време“Летњег спортског кампа“, наставља се са обуком пливања где се деца и навикавају на услове у нешто другачијој воденој средини и новим специфичним условима. У току једног дана спортског кампа деца имају два часа обуке пливања.

Од оснивања кроз обуку пливања школице спорта прошло је преко 2000 деце кроз више хиљада часова.

 • 9251774594_c34a05661c_z
 • 9251777782_835e18fc34_z
 • 9251774164_faec98d50d_z
 • 9251775166_dd732798ae_z
 • 8173186338_6d0d252129_z
 • 9251774282_77e9868f7c_z

У том периоду школица спорта је развила методику рада сходно различитим потребама сваког детета гајећи принцип индивидуалног приступа, користећи све предности групног рада са децом и екипног од стране професора.

Ефикасност таквог рада огледа се у чињеници да дете од шест година може научити све технике пливања за један годишњи циклус кроз један час недељно.