Menu

Спорт за Децу

 

Спортски програми су намењени деци узраста од 3 до 12 година.

По узрасним групама:

Свој програм и рад базира на најновијим научним сазнањима из области здравствене превентиве, спорта, педагошке праксе, методике спортског часа.

Почиње сваког септембра и траје до Јуна (школска година).

Упис је могућ током читаве године.

Полазници Спортских програма се полако уводе и немају проблем да се укључе у час и своју групу.

Током једног годишњег циклуса деца пролазе кроз све активности наведене у ПРОГРАМУ РАДА.

Трајање часова Спортских Програма

 • Час Спортића за децу до 4 године траје 40мин.
 •  Час Школице Спорта, Спорт Селект и Школе Спортова у великој фискултурној сали траје 60мин.
 • Час на базенима, обука пливања, траје од 40мин. за почетнике до 60мин. за пливаче.
 • Трећи час Школице Спорта траје од 60 до 90мин. у зависности од изабраног спорта.
 •  Час личног програма вежбања траје 60мин.

 

Спортски програми:Спортић, Школица Спорта, Спорт Селект, Школа Спортова у годишњем циклусу садрже:

 

Редован програм Спорта за Децу у недељном циклусу чине:

 • два часа у великој фискултурној сали;
 • час на базенима (ПЛИВАЊЕ-обука и усавршавање техника),
 • час изборне, усмерене спортске активности (ТРЕЋИ ЧАС),
 • час ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА/ корективно вежбање

 

skolica sporta POKRET ZA OKRET

prilog iz emisije Vodic za roditelje

Posted by Pokret za okret on Sunday, July 3, 2011

Напомене

 • Сви часови Спортских програма изводе се екипно (тимски рад) од стране професора спорта и физичког васпитања.
 • На сваком часу Спортске Школе у сали су од 4 до 6 професора спорта која су специјализована за рад са малом децом.
 • Часове на базенима реализују од 2 до 3 професора.
 • Рад професора прати и координира психолог и координатор програма Школице Спорта.
 • Метод екипног рада професора на часу, притом примењујући метод станица и полигона веома је ефикасан и вишедимензијално значајан за свеколики развој деце.
 • Максималан број деце на часу је од 24 до 30 (у зависности од величине сале).

Деца су подељена у групе по времену проведеном у програм школице али и по узрасту, а у оквиру сваке групе у подгрупе у складу са претходно утрђеним потребама и могућностима како би остварили индивидуални приступ, контролисали интезитет часа и омогућили ефикасан рад.

Периодични програми школице су:

Манифестације, сусрети, такмичења имају за циљ да унапреде спортско образовање деце.

Одржвају се у специјализованим спортским објектима и њихова периодичност условљена је годишњим добима када их је могуће организовати. Похађање редовног програма Школице Спорта омогућава деци да буду успешна у спортовима периодичног програма.

Спортски Кампови Школице Спорта:

Заједничко им је да се одржавају у природи са посебним одликама и да веома позитивно утичу пре свега на здравље деце, а затим на социјализацију, осамостаљивање и веровање у личне могућности и способности. Сви који су били на једном од кампова пожелели су да буду и на наредном.

Нас највише радује чињеница да су полазници наших спортских кампова касније деца који су наши верни чланови који воле школицу на посебан начин. Најстраственији промотери нашег рада и вредности које смо заједнички изградили.