Menu

“ШКОЛИЦА СПОРТА” - за децу од 4 до 6 годинa -

skolica sporta

ДВА ЧАСА НЕДЕЉНО У ТРАЈАЊУ ОД ПО 60 мин. цена =4,500 дин / месечно

Термини

 1. час  2. час
ОШ "Лаза Костић"  Понедељак 17ч – 18ч  Четвртак 17ч – 18ч 
ОШ "Свети Сава" Уторак 16:45ч – 17:45ч Петак 16:45ч – 17:45ч
ОШ "Светозар Марковић" Понедељак 18:30ч - 19:30ч Четвртак 18ч - 19ч

Узраст који је најбитнији за остварење потенцијала детета, развој моторичких способности и многих вештина.

Све пропуштено у овом периоду тешко је надокнадиво у старијем узрасту.

Наше највеће искуство је у раду са децом баш овог узраста и било је основ за креирање свих других програма.

15 година системског праћења способности и телесног раста и развоја деце која су похађала програм Школице Спорта дало нам је могућност да креирамо јединствено ефикасан програм вежбања за развој моторичких способности и правилног развоја деце.

Основним програмом остварују се примарни циљеви школице спорта:

 • правилан телесни развој,
 • развој моторичких способности,
 • стицање спортске образованости,
 • увид у тренутно стање телесног раста и развоја,
 • утврђују потребе детета у складу са свакодневним дечијим активностима.

Све то нам омогућава почетно формирани СПОРТСКИ КАРТОН сваког детета, на основу кога се утврђује припадност групи и одређеној подгрупи и креира лични програм вежбања.

Затим се планира програм који је прилагођен могућностима деце (како би остварили индивидуални приступ) и директно спроводи на адекватан начин.

Суштина нашег рада у основном програму је да чинимо подстицај за правилан телесни развој, корекцију постуралних поремећаја, развој моторичких способности, односно бавимо се дететом кроз готово све спортске активности, а она кад стасају и порасту бавиће се спортом у жељи да постигну спортски резултат или зарад очувања свог здравља и квалитета живота.

У овом узрасту морамо чинити све да омогућимо правилан телесни развој и правилан моторички развој, а то у основном програму чинимо најчешће уз:

 • vezbe-oblikovanja-obruc

Вежбе обликовања

 најчешће садрже и вежбе за превенцију лоших држања и равних табана. Стварају кинестетички осећај и осећај за простор и правилно извођење покрета и кретања, као и стварање навике заузимања рационалних пасивних и релаксационих положаја.

 • atletske-aktivnosti

Атлетске активности

имају великог утицаја на усвајање правилне рационалне технике трчања, скокова, бацања што чини велику базу за развој моторичких способности деце, развој функционалних способности дечијег организма, али и идеална основа усвајања елемената технике, кретања и тактике спортских игара са лоптом.

 • gimnastika

Гимнастика (вежбе на специјализованим гимнастичким справама)

Деца кроз посебне методске поступке и специјалне справе пројектоване сходно могућностима и потребама деце предшколског и млађег школског узраста ефикасно раде на развоју моторичких способности, усвајају разне елементе партерне гимнастике и вежби на справама. Организација часа и велика стручност професора (вишегодишњи шампиони спортске гимнастике) као и велики број професора на часу до 6 у зависности од тежине припремљног часа пружају могућност да деца веома брзо напредују).

 • igre-sa-loptom

Игре са лоптом

су веома популарне код деце.

Лопта се може сматрати најпожељнијим дечијим реквизитом. Деца у прво време кроз вежбе манипулације са лоптом рукама и ногама, касније кроз елементе технике појединих спортских игара са лоптом уче готово све спортске игре са лоптом али их ми касније селектујемо у конкретне спортове. Суштина је да деца кроз своје школско доба буду кадри да у свом слободном времену и доколици упражњавају било коју од спортских игара са лоптом у друштву својих другара.

 • Borilacke-aktivnosti

Борачке активности

Такорећи увод у борилачке вештине. Веома значајан део програма који помаже деци да се обезбеде приликом падова, односно уче технике сигурног пада, бивају сигурнија и успешнија у дуелима контактних игара и спортских игара са лоптом.

Од многих борачких активности програм Школице Спорта садржи :

 • Елементе рвања али без захвата и бацања.У програму су гурања, вучења и потискивања, основни елементи у партеру.
 • Основни ставови, ударци и блокаде са замишљеним противником у каратеу.
 • Вежбе гурања, отимања, надвлачења (отимање кратких палица, лопте, надвлачење конопца).
 • Обука борачких падова на струњачама.
 
skolica sporta

ДОПУНСКИ ПРОГРАМ

обавезно иде уз "основни програм" у виду једног или више часова недељно, а представља изборну спортску активност у трајању од 60 мин., а који зависи од изабраног модула - допунског програма вежбања.

Допунски програм представља усмерену спортску активност, јер деца најчешће по препоруци стручног тима (на основу тестирања моторичких способности и мерења у спортској лабараторији) похађају јадан  изабрани, конкретни спорт: пливање, спортске игре са лоптом, гимнастика, атлетика, плес.

Кликните  назив допунског програма за додатна појашњења :

 

“НАПРЕДНИ” (3 часа)

 • два часа спортске активности у великој фискултурној сали (ОСНОВНИ ПРОГРАМ) +
 • један час ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / корективно вежбање

цена =5,500 дин / месечно

Уколико је то неопходно за праћење и ефикасност рада обавезног програма, нека деца се упућују на часове ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / отклањање уочених мишићних слабости кроз корективно вежбање.

СПОРТСКИ КАРТОН детета омогућава да се сачини ефикасан програм вежбања које је пожељно да дете упражњава како би што пре било у могућности да у потпуности прати програм и са максималним успехом изводи све задатаке које пред њега поставља спортска школа.

То се пре свега односи на вежбе за остварење пуне функције стопала, истезања скраћених мишића који онемогућују пун покрет и правилно држање тела, јачања трбушне мускулатуре и мишића леђа. Тиме ће дете бити у могућности да испољи све своје потенцијале на часу основног програма које задаје школица спорта али исто тако утицати на правилно држање тела и успостављање правилних кретних аутоматизама.