Menu

од 6 до 8 година - "СПОРТ СЕЛЕКТ"

Gimnstika, selekcij

ДВА ЧАСА НЕДЕЉНО У ТРАЈАЊУ ОД ПО 60 мин. цена =4,500 дин / месечно

Термини

 1. час  2. час
ОШ "Лаза Костић"  Понедељак 18ч – 19ч Четвртак 18ч – 19ч
ОШ "Свети Сава" Уторак 17.45ч – 18.45ч Петак 17.45ч – 18.45ч

Спорт Селект представља посебан модул у нашем Дечијем Спортском Центру, са циљем селекције деце у конкретне спортске гране и спортове, а зарад правилног телесног раста и развоја или постизања врхунског спортског резултата.

Јединствено развијен спортски програм уз подршку најсавременије опремљене Спортске Лабораторије у нашем Центру за Спортско Усмеравање идеални су услови за откривање и вођење талентоване деце.

Најзначајније од свега јесте стицање спортских навика и гајење љубави према спорту и здравом начину живота што ће дете уз селектован спорт најлакше остварити.

Тестирање моторичких способности и праћење телесног раста и развоја у нашој спортској лабараторији свих полазника програма СПОРТ СЕЛЕКТ је обавезно.

Тиме остварујемо индивидуалан приступ што је наш императив, пројектујућу програм и спортски час у складу са потребама деце за правилним телесним растом и развојем, остваривање моторички потенцијала, откривамо таленте и спортски надарену децу. Како би остварили индивидуални приступ током октобра вршимо хомогенизацију група и формирање подгрупа у складу са потребама, могућностима или склоности деце.

СПОРТ СЕЛЕКТ је свестран програм развоја спортских вештина, кроз многобројне, готово све спортове. Полазници програма пролазе периодично кроз систем оцењивања спортских вештина и техника, тестирања моторичких способности које уз утврђивање конституционалног типа, склоности и афинитета детета дају могућност селекције у спорт који ће му омогућити правилан телесни раст и развој или успех у врхунском спорту.

Данашњи начин живота деце нема довољно подстицаја за правилан телесни развој, непостоје мишићна напрезања. Нити могућност да деца упражњавају све природне облике кретања која заправо омогућују да се правилно формира дечије тело, да се развију способности детета и да се позитивно утиче на дечије здравље. Зато нам је један од примарних циљева свакако промена понашања деце у смислу повећања обима кретања и кретних активности у току дана, испољавања слободе у кретању и изражавању кроз спорт и спортске активности и кретање уопште.

 • gal5
 • gal2
 • gal1

Основним програмом остварују се примарни циљеви школице спорта:

 • правилан телесни развој,
 • развој моторичких способности,
 • стицање спортске образованости,
 • увид у тренутно стање телесног раста и развоја,
 • утврђују потребе детета у складу са свакодневним дечијим активностима.

Све то нам омогућава почетно формирани СПОРТСКИ КАРТОН сваког детета, на основу кога се утврђује припадност групи и одређеној подгрупи и креира лични програм вежбања.

Затим се планира програм који је прилагођен могућностима деце (како би остварили индивидуални приступ) и директно спроводи на адекватан начин.

Суштина нашег рада у основном програму је да чинимо подстицај за правилан телесни развој, корекцију постуралних поремећаја, развој моторичких способности, односно бавимо се дететом кроз готово све спортске активности, а она кад стасају и порасту бавиће се спортом у жељи да постигну спортски резултат или зарад очувања свог здравља и квалитета живота.

У овом узрасту морамо чинити све да омогућимо правилан телесни развој и правилан моторички развој, а то у основном програму чинимо најчешће уз:

 • vezbe-oblikovanja-obruc

Вежбе обликовања

 најчешће садрже и вежбе за превенцију лоших држања и равних табана. Стварају кинестетички осећај и осећај за простор и правилно извођење покрета и кретања, као и стварање навике заузимања рационалних пасивних и релаксационих положаја.

 • atletske-aktivnosti

Атлетске активности

имају великог утицаја на усвајање правилне рационалне технике трчања, скокова, бацања што чини велику базу за развој моторичких способности деце, развој функционалних способности дечијег организма, али и идеална основа усвајања елемената технике, кретања и тактике спортских игара са лоптом.

 • gimnastika

Гимнастика (вежбе на специјализованим гимнастичким справама)

Деца кроз посебне методске поступке и специјалне справе пројектоване сходно могућностима и потребама деце предшколског и млађег школског узраста ефикасно раде на развоју моторичких способности, усвајају разне елементе партерне гимнастике и вежби на справама. Организација часа и велика стручност професора (вишегодишњи шампиони спортске гимнастике) као и велики број професора на часу до 6 у зависности од тежине припремљног часа пружају могућност да деца веома брзо напредују).

 • igre-sa-loptom

Игре са лоптом

су веома популарне код деце.

Лопта се може сматрати најпожељнијим дечијим реквизитом. Деца у прво време кроз вежбе манипулације са лоптом рукама и ногама, касније кроз елементе технике појединих спортских игара са лоптом уче готово све спортске игре са лоптом али их ми касније селектујемо у конкретне спортове. Суштина је да деца кроз своје школско доба буду кадри да у свом слободном времену и доколици упражњавају било коју од спортских игара са лоптом у друштву својих другара.

 • Borilacke-aktivnosti

Борачке активности

Такорећи увод у борилачке вештине. Веома значајан део програма који помаже деци да се обезбеде приликом падова, односно уче технике сигурног пада, бивају сигурнија и успешнија у дуелима контактних игара и спортских игара са лоптом.

Од многих борачких активности програм Школице Спорта садржи :

 • Елементе рвања али без захвата и бацања.У програму су гурања, вучења и потискивања, основни елементи у партеру.
 • Основни ставови, ударци и блокаде са замишљеним противником у каратеу.
 • Вежбе гурања, отимања, надвлачења (отимање кратких палица, лопте, надвлачење конопца).
 • Обука борачких падова на струњачама.
 • gal4
 • gal3

Свесни ових чињеница спортска школица пружа велик и разнолик недељни фонд часова спортских активности и кроз систем ДОПУНСКОГ ПРОГРАМА:

ДОПУНСКИ ПРОГРАМ

обавезно иде уз "основни програм" у виду једног или више часова недељно, а представља изборну спортску активност у трајању од 60 мин., а који зависи од изабраног модула - допунског програма вежбања.

Допунски програм представља усмерену спортску активност, јер деца најчешће по препоруци стручног тима (на основу тестирања моторичких способности и мерења у спортској лабараторији) похађају јадан  изабрани, конкретни спорт: пливање, спортске игре са лоптом, гимнастика, атлетика, плес.

Кликните  назив допунског програма за додатна појашњења :

 

“НАПРЕДНИ” (3 часа)

 • два часа спортске активности у великој фискултурној сали (ОСНОВНИ ПРОГРАМ) +
 • један час ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / корективно вежбање

цена =5,500 дин / месечно

Уколико је то неопходно за праћење и ефикасност рада обавезног програма, нека деца се упућују на часове ЛИЧНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА / отклањање уочених мишићних слабости кроз корективно вежбање.

СПОРТСКИ КАРТОН детета омогућава да се сачини ефикасан програм вежбања које је пожељно да дете упражњава како би што пре било у могућности да у потпуности прати програм и са максималним успехом изводи све задатаке које пред њега поставља спортска школа.

То се пре свега односи на вежбе за остварење пуне функције стопала, истезања скраћених мишића који онемогућују пун покрет и правилно држање тела, јачања трбушне мускулатуре и мишића леђа. Тиме ће дете бити у могућности да испољи све своје потенцијале на часу основног програма које задаје школица спорта али исто тако утицати на правилно држање тела и успостављање правилних кретних аутоматизама.