Menu

Периодични програми

Одржвају се у специјализованим спортским објектима и њихова периодичност условљена је годишњим добима када их је могуће организовати, као допунски програм

Похађање редовног програма школице спорта омогућава деци да буду успешна у спортовима периодичног програма.

Циљ спровођења допунског програма јесте свестрани развој способности детета и позитиван утцај на дечије здравље.