Menu

Програм рада

Програм рада је дефинасан узрасним карактеристикама, а са друге стране личним способностима сваког детета које их сврставају у одређене групе и подгрупе уз помоћ којих остварујемо ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП.

Тако разликујемо програм за децу од:

3 до 4 године кроз “СПОРТИЋ”

који има за циљ да на једноставан и интересантан начин уз музику и забаван програм уведе дете у редовну и систематску физичку активност.

4 и 5 година кроз “ШКОЛИЦУ СПОРТА”

која има за циљ да успостави правилни телесни развој и правилне облике кретања, унапреди развој моторичких способности, развој манипулативних вештина са лоптом и другим реквизитима, а најчешће кроз атлетске активности, вежбе на партеру и по справама, полигонима и играма са лоптом .

6 и 7 година кроз “ СПОРТ СЕЛЕКТ”

која има за циљ да поред претходно наведених циљева ШКОЛИЦЕ СПОРТА селектује децу у различите спортске гране и спортове.

Стицање основног спортског образовања, умећа и вештина са циљем утврђивања идеалног спорта и програма за будући развој у спорту и постизање врхунског спортског резултата или успостављања даљег правилног телесног развоја. Како би остварили ове циљеве неопходно је да деца прођу кроз програм тестирања моторичких способности, мерења у центру за спортско усмеравање, оцену спортске образованости спроведеног свестраног спортског програма.

8 до 10 година кроз “ШКОЛЕ СПОРТОВА
(ГИМНАСТИКА, КОШАРКА, ОДБОЈКА, АТЛЕТИКА)”

која има за циљ да унапреди моторички развој деце, водећи рачуна о правилном телесном развоју, а све то кроз кроз одабрани спорт, уз редовно праћење ефеката путем батерије специфичних тестова и мерења у спортској лабараторији али и могућност мењања спорта у тачно утврђеним периодима.

У оквиру овог програма деца учествују у надметањима, такничењима и лигама свог одабраног спорта.

10 до 12 година кроз “ШКОЛЕ СПОРТОВА
(ГИМНАСТИКА, КОШАРКА, ОДБОЈКА, АТЛЕТИКА)”

која има зy циљ коначно дефинисање спортова у ком је могуће остварити врхунски спортски резултат или план и програм рада на будућем успостављњу правилног телесног развоја обзиром да се ради о периоду где долази до појавности већине телесних деормитета.

У оквиру овог програма деца ућествују у надметањима, такничењима И лигама свог одабраног спорта.

Најсавременија спортска лабараторија

системско прећење телесног раста и развоја сваког полазника програма, утврђивање степена развоја моторичких способности, уз оцене спортске образованости, дају нам могућност да остваримо индивидуални приступ сваком поједином детету.

Школица спорта својим програмом обухвата све кретне активности које у складу са узрастом и тренутним личним способностима и карактеристикама сваког детета понаособ, утичу на ефикасан начин на општи моторички развој деце, које пружају свестрано моторичко искуство, превентивно делују на појаву постуралних поремећаја, а што је најбитније деца стичу спортску образованост, како би се од најранијег детињства знала играти и бавити спортом.

ШКОЛИЦА СПОРТА

кроз свој програм рада, разним и многобројним кретањима, забавним и интересантним играма и вежбама, код деце доприноси развоју:

 • координације,
 • равнотеже,
 • гипкости,
 • снаге,
 • умањује се страх,
 • повећава се сигурност, више се верује у своје могућности,
 • боље се решавају моторички проблеми,
 • деца постају чвршћа,
 • отворенија,
 • комуникативнија

Заступљеност појединих спортских активности у програм условљена је њеним утицајем на моторички развој код деце као и утицајем на превенцију од постуралних поремећаја.

Реализатори програма су искључиво педагози, искусни професори физочког васпитања који су упућени у степен моторичког развоја и у постурални статус сваког појединог детета. На сваком часу у сали су од 4 до 6 професора физичког васпитања која су специјализована за рад са малом децом. Рад професора прати и координише психолог и координатор програма.

Све стечено на часу се преноси на свакодневни живот и активности код куће, у вртићу, што значајно утиче на њихово веће кретање, промену целокупног моторичког понашања и формирања боље структуре личности.

Деца у Школици Спорта раде :

(Све побројене активности садржане су у једном годишњем циклусу Школице Спорта али у складу са узрасним групама и личним карактеристикама).:

 • Вежбе кретања и обликовања тела
 • Вежбе на справама (гимнастика)
 • Вежбе реквизитима
 • Полигони
 • Атлетске активности
 • Обука непливача, учење и усавршавање технике пливања
 • Борилачке активности
 • Игре лоптом
 • Спортске игре (кошарка, одбојка, рукомет, фудбал),
 • Пењање
 • Тенис
 • Ритмика и плес
 • Школа јахања
 • Активности у природи
 • Школа клизања
 • Зимски спортски камп (обука скијања, активности на снегу)
 • Летњи спортски камп (игре и спорт на води).

НАПОМЕНА

Систем рада у Школици Спорта „ПОКРЕТ ЗА ОКРЕТ“ базиран је на вишедеценијском годишњем искуству постојања Спортске Школице на Факултету Физичке Културе у Новом Саду, Агенције за Физичку Културу Кинезис проф.др Густав Бале, који је великодушно преносио своја искуства и знања на координатора Школице Спорта „ПОКРЕТ ЗА ОКРЕТ“, као и научним скуповима у организацији горе поменутих институција.