Menu

ТЕСТИРАЊА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ

Тестирања базичних моторичких способности се обављају три пута током школске године. Иницијална тестирања која се врше у Октобру нам служе да утврдимо тренутан ниво развијености моторичких способности сваког нашег члана. На основу добијених резултата долази до коначног формирања група и подгрупа, као и конципирања и састављања програма са циљем да се на најбољи могући начин утиче на развој и побољшање моторичких способности.

Иницијална тестирања се обављају у сали за време Ваших часова током наредне недеље према следећем распореду:

ОШ Свети Сава
• Понедељак 10.10. – за групе које своје часове похађају понедељком и четвртком,
• Уторак 11.10. – за групе које своје часове похађају уторком и петком.

ОШ Лаза Костић
• Четвртак 13.10. – за групе које своје часове похађају понедељком и четвртком,
• Петак 14.10. – за групе које своје часове похађају уторком и петком.