Menu

ТЕСТИРАЊА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ

test

Тестирања базичних моторичких способности се обављају три пута током школске године. Након иницијалних која су обављена у октобру 2016, следе контролна тестирања крајем фебруара.

Контролна тестирања моторичких способности нам служе као провера нивоа развијености моторичких способности у овом тренутку. Такође, представљају и контролу нашег досадашњег рада, односно евиденцију у којем обиму је спровођење програма утицало на подизање нивоа развијености моторичких способности.

Обављају се у сали за време Ваших часова, и то према следећем распореду:

OШ Свети Сава
• Понедељак 20.02. – за групе које своје часове похађају понедељком и четвртком,
• Уторак 21.02. – за групе које своје часове похађају уторком и петком.

ОШ Лаза Костић
• Четвртак 23.02. – за групе које своје часове похађају понедељком и четвртком,
• Петак 24.02. – за групе које своје часове похађају уторком и петком.

Позивамо Вас да присуствујете контролним тестирањима, јер је јако важно да одржимо континуитет у праћењу развоја моторичких способности.

Покрет за здравију децу Покрет За Окрет