Menu

Зашто баш Школица Спорта?

Зашто баш Школица Спорта?

Покрет представља есенцију сваког детета. У раном детињству свако дете путем урођених рефлекса изазива одређени покрет тела и на тај начин упознаје свет око себе.

На све подстицаје из околине дете реагује покретом и сваким новим даном унапређује како свој моторички тако и социјални, емоционални и интелектуални развитак.

Адекватна физичка активност најпре кроз игру па касније кроз усмерену физичку активност и вежбање за децу узраста од 3 до 10 година представља најбољи подстицај за њихов правилан раст и развој. Важност усмерене физичке активности у овом узрасном добу је непроцењива, јер не може се само игром подстаћи адекватан развој свих потребних способности и особина.

Акценат рада у школици спорта је на развоју моторичких способности деце. Међутим, доказано је да се моторичким развојем подстиче и емоционални, интелектуални (когнитивни), конативни (црте личности), социјални и здравствени развој деце.

У току тренажног процеса у спортској школици се помоћу одређених средстава (вежбе и физичке активности) као и методе учења и вежбања делује специфично на развој и међусобне односе оних способности и карактеристика које највише учествују у успеху у целокупном вежбању, односно образовању и васпитању. С обзиром на то да се на било коју психосоматску карактеристику детета не може утицати изоловано већ и са одговарајућим променама других карактеристика личности на тај начин се говори о свеобухватном развоју дечије личности.

Због хипокинезије (недовољног кретања) и све мањег упражњавања покретних игара у вртићима, потребе за адекватним и усмереним програмом за развој моторичког понашања код деце је све већи. Сходно томе, школица спорта „Покрет за окрет“својим моделом и програмом рада није усмерена само на стварање врхунских спортиста већ на подстицање оптималног развоја моторичких потенцијала сваког детета узраста од 3 до 12 година. Ипак, потребно је истакнути како управо спортска школица представља темељ за стварање будућих спортских шампиона.

Својим богатим и свеобухватним програмом рада школица спорта је погодна за децу различитих моторичких способности захваљујући систему хомогенизације чланова у оквиру група и подгрупа.

Током годишњег циклуса три пута се врше тестирања моторичких способности, а антропометријска мерења, и утврђивање постуралног статуса два пута, почетком и крајем циклуса, а континуирано се прати емотивни и психолошки развој деце од стране психолога. На основу свих ових сазнања са поменутих тестирања и мерења праве се одговарајуће групе и подгрупе са децом сличних моторичких и специфичних карактеристика. Овакав модел рада у великој мери унапређује сам програм, његову реализацију и одабир садржаја активности који се спроводи.

Важно је напоменути да деца исте узрастне категорије веома често могу да се разликују по својим моторичким карактеристика тако да иста вежба не може да буде подстицајна за обе категорије. Из овог разлога школица спорта има адекватан и специфичан модел и програм рада који базиран на што индивидуалнијем приступу сваком детету, његовим потребама, тренутним могућностима и евентулним достигнућима са свих аспеката.

Користећи научна сазнања о раду са децом као и релевантне чињенице добијене путем тестирања и мерења осмишљава се годишњи план програм рада са специфичностима узрастне и моторичке компоненте.

Основни програм школице спорта

се спроводи два пута недељно у великој фискултурној сали у трајању од 60мин. за децу узраста од 4 до 12 година, док 40 мин. траје час за децу узраста од 3 до 4 године.

Основни програм сам по себи мора подразумевати утицај на правилан раст и развој, учуње свих кретних активности и спортова у складу са узрастом и моторичко-спортским искуством(стицање спортске образованости), развој моторичких способности.

Допунски програм

се спроводи кроз додатни један час недељно усмерене спортске активности, а то могу бити: спортске игре са лоптом, атлетске активности, вежбе на справама, плес. Овај програм је намењен деци узраста од 4 до 6 год. уз Основни програм "Школице Спорта" и деци узраста од 6 до 8 као допуна Основном програму "Спорт Селект"

Периодични програм школице спорта

су активности у природи, клизање, јахање, природњачке експедиције (планинарење), зимски спортиски кампови, летњи спортски кампови. Смењују се у складу са променама временских прилика годишњих доба, а одржавају се у специјализованим спортским објектима.

Свеобухватно посматрано целогодишњи богати програми Школице Спорта мењају дете телесно али значјније је што мењају његово понашање. Деца постају слободна у кретању и покрету радо их чинећи, тако да се многоструко увећева просечан број кретњи и активности у току дана. Дете излази из хипокинезије. Уз то деца постају комуникативнија, чвршћа, отворенија, више верују у своје способности и могућности.

Једноставно уколико пратите богат и јединствен програм школице спорта он је за ваше дете незаменњив. Неможе постојати ништа друго тако важно и значајно за ваше дете.