Menu

Полазак у школу: Шта дете треба да зна за тестирање?

001За децу која су рођена између марта и фебруара, септембар је месец за полазак у први разред основне школе. Непотребно је рећи да се родитељи суочавају са великим бројем питања у вези са тим шта дете очекује на тестирању за полазак у школу, као и то како ће се знати да је дете спремно за полазак у школу? Често су за ова питања заинтересовани и родитељи чија деца ове године постају предшколци, да би знали како да се добро припреме до поласка у школу следеће године.

Иако „тестирање“ звучи као страшна реч, психолози или педагози најчешће учине да он буде занимљив деци тако да, иако се врши провера знања и способности, дете не осети притисак „процене“.

Тестирање је неопходно да би се њиме утврдио степен спремности детета за полазак у школу.

Резултати тестирања су важан податак

који помаже у формирању и уједначавању одељења првог разреда. Родитељи често постављају питање: Како припремити дете за тестирање? На то питање можемо да одговоримо на различите начине.

Наиме, ако је питање усмерено ка томе како дете припремити на то што ће отићи у школу где ће га неки чика или тета испитивати, одговор је да није потребна никаква посебна припрема детета. Пожељно је да са дететом разговарате где ћете ићи, зашто ћете ићи („да попричамо мало са тетама које раде у школи…Оне ће постављати питања, знаш, као кад те ја питам на пример: ….? Мислим да ће ти бити баш занимљиво). Нема потребе да детету сугеришете страх убеђујући га да се тамо ништа страшно неће десити. Дете ће дати свој максимум тек онда када је опуштено, када се не плаши да погреши. Најчешће су родитељи ти који имају трему, па онда свој страх рефлектују на дете. Важно је да пробате да трему исконтролишете тако да дете заправо има утисак да се тамо заиста неће ништа страшно десити.

Ако пак постављате питање, како да спремим дете да се супер покаже на самом тестирању, наш је одговор да је све, од рођења, па до поласка у школу, припрема. Међутим, с обзиром да се на тестирању одређене способности стављају на пробу, ви можете радити претходно на тим способностима, уколико сматрате да би Вашем детету то могло значити.

На иницијалном тестирању, испитује се, уопштено речено- емотивна, социјална и когнитивна зрелост детета. Тестови који служе за испитивање првака држе у тајности да би се спречила злоупотреба. Међутим, типови задатака који су у тим тестовима испитују способности, знања и вештине које су познате стручњацима који се баве децом, те можемо да сугеришемо како да се најбоље припремите.

Испитивање графомоторике

Један од уобичајених задатака је да дете нешто нацрта. Оно што се евидентира је начин на који дете држи оловку, садржај цртежа, рука којом дете пише. Пре поласка у школу, графомоторика треба да је довољно зрела да дете може да уради задатке у којима треба да нацрта једноставне облике, повеже цртице, прецрта задати тип линије. Неки од задатака може бити да дете прецрта одређени облик према задатом моделу. Овим делом тестирања се проверава практично, да ли је рука спремна за писање, каква је прецизност те руке и на крају, шта дете бира да њоме нацрта уколико му се да та опција, што неретко може бити корисна информација.

Познавање бројева

002Пре поласка у школу се очекује да би дете требало да зна да броји до двадесет, као и да упари бројеве са количином. То значи да, ако детету покажете цртеж са 7 балона, дете уме да каже да се на слици налази седам балона. Дете треба да зна да одговори на питање колико има година, колико ће имати следеће године, а колико је имало прошле године. Многа деца долазе „спремна“ у школу, са већ наученим и неким операцијама (сабирање и одузимање). Међутим, нема потребе да форсирате дете да тако нешто научи уколико оно само не показује афинитета (што треба подржати). Свакако ће научити рачунске операције у школи.

Речник

003
Овај део је јако битан за писање и читање. Уједно, уколико на овом делу ваше дете не показује добре резултате, треба да знате да је потребно да се што пре обратите логопеду. Наиме, испитује се да ли дете зна да каже којим словом почиње одређена реч, а којим се завршава. Дете треба да зна да се реч „врата“ састоји од гласова в-р-а-т-а (што се назива још и гласовном анализом и од велике је важности за усвајање вештине писања), или да зна да од гласова п-а-с, састави реч ПАС (синтеза, што је, можете претпоставити, неопходно за читање). Прати се начин на који дете говори (колико су опширне реченице; да ли су прилагођене контексту у којем се дете налази, колико су богате детаљима, да ли су граматички коректне). На тај начин се стиче слика о говорно-језичком статусу детета. Такође, постоје и задаци који захтевају препознавање појмова, односно именовање предмета приказаних на сликама. Некада се детету може понудити прича у сликама коју он треба да својим речима преприча.

Сналажење, употреба свакодневних појмова, мишљење

Испитивач ће свакако успети да “поткачи” и питања која се тичу сналажења у свакодневним ситуацијама: који су дани у недељи, који дан је после среде, како знамо које је годишње доба, шта радимо када пада киша, како се облачимо када је напољу топло, и слично. Често се питања која психолог или педагог односе на предмете које деца виђају. Дете би требало да зна да се оријентише како у односу на себе тако и у односу на предмете у простору, односно да зна шта је горе, доле, поред, испред, иза.. Дете треба да може да упореди два објекта по томе шта је веће и мање, дуже или краће, више или ниже и слично. Неки задаци могу укључивати сортирање, распоређивање, уочавање редоследа. Тако на пример, може се тражити да дете препозна и одвоји облике исте величине или исте боје, или најпре величине а потом и боје.

Током различитих задатака директно или индиректно се испитује и способност детета да усмери, одржи и преусмери пажњу са задатка на задатак.

Као што видите, ова питања нису нешто на шта се дете може припремити за један дан или недељу. Међутим, ако се на тестирању примете велики недостаци, индикован је почетак рада са психологом и логопедом. Уколико Ваше дете тек следеће године полази у школу, искористите прилику да се посаветујете са психологом и логопедом. Сматрајте то врстом редовне контроле која помаже да се проблеми превенирају или уоче и третирају. Помозите свом детету да што спремније пође у школу.