Menu

Антропометрија

Антропометрија (соматометрија) је метода мерења човековог тела, односно појединих делова тела, којом бројчано одређујемо морфолошке особине и стичемо објективну слику стања раста деце или конституционалног типа када говоримо о одраслима, а оно што је веома важно утврђујемо и Нутритивни статус.

antropometrijaУ нашем центру располажемо са веома прецизном опремом за антропометријска мерења која нам даје могућност да доносимо непогрешиве закључке.

Антропометријска мерења обухватају утврђивање димензија, пропорција и структуре људског тела. Неопходно је познавање телесних димензија како би смо утврдили Нутритивни статус, давали закључке о моторичком простору, говорили о покретљивости вежбача, узроцима настанка лоших држања и начинима како је проблем могуже решити.

Антропометријска мерења која вршимо у центру су:
  • висина тела,
  • телесна маса,
  • дебљина кожних набора и
  • телесни обими

На основу антропометријских мерења говоримо о нутритивном статусу: