Menu

Функција стопала

Стопала имају најзначајнију улогу у формирању правилних облика кретања али и правилног држања тела.

Узрок настанка равних табана и спуштених сводова стопала су не развијени мишићи стопала и подколенице, а најчешћи секундарни фактор је прекомерна тежина и гојазност. А све скупа нам говори о хипокинезији или недовољном кретању деце.

Од функције стопала зависи да ли ће дете имати добру механику хода и да ли ће успоставити правилно или лоше држања тела.

Да би се правилно телесно развијала неопходно је да се деца крећу у мери која је неопходна и довољно подстицајан за правилан телесни раст и развој. Нажалост данас живот деце није испуњен слободним кретањам и покретним играма.

У природи деце је да трче и да скачу. Данас она то не знају да чине на прави начин.

Дођите у нашу лабараторију да заједнички решимо проблем стопала и кретања ваше деце!

Наше велико искуство углавном има решење.