Menu

Footplate

FOOTPLATE представља најсавеменији систем који се користи за мерење дистрибуције оптерећења на стопалима, пројекцију гравитационих тачака, стабилометрију како у статици тако и динамици чиме схватамо функцију и степен развоја сводова стопала код деце или проблем код одраслих.

Мерењем динамичког притиска стопала и центра гравитaције тежишта тела могуће је одредити постурални статус и држање тела и деце и одраслих.

На врло једноставан и брз начин компјутерском анализом статике и динамике стопала добијамо прецизне податке о функцији и развијености стопала, 3Д приказ развијености стопала, податке о стабилометрији и кретању центра тежишта тела.

footplate 002Добијамо податке о површини сваког дела стопала, обиму оптерећења сваког дела стопала, као и однос задњег и предњег дела стопала у процентима, уз компјутерске криве максималног оптерећења стопала.

Софтвер пружа могућност упоредне анализе сваког мерења како би се на најлакши начин вршило лонгитудинално (кроз време) праћење промена функција и развоја стопала. Софтвер такође пружа могућност евалуације појединачних делова стопала.

За детаљнију анализу стопала, софтвер може поделити стопало на 10 делова и анализирати сваку зону посебно, укључујући анализе површине ослонца, снаге и притиска стопала.

Све анализе и мерења доступне су у виду једноставног и разумљивог извештаја за кориснике.

Статичка, динамичка и видео анализа и стабилометрија које омогућава Footplate, пружају податке који су кључни у благовременом утврђивању нарушеног држања тела, које доводи до настанка функционалних или структуралних промена кичменог стуба као што су сколиоза, кифоза, лордоза.

Остале анализе функција стопала су :