Menu

Моторички тест

Тестирањима моторичких способности пратимо њихов развој код деце, откривамо таленте, креирамо спортски картон нашег члана.

Одређујемо деци припадност одређеној групи и подгрупи у основном програму, саветујемо које спортске програме и активности да прате.

Поред моторичких тестова, саставни део нашег рада је редовна контрола са праћењем телесног раста и развоја постуралног статуса и идентификација евентуалних деформитета.

Редовно тестирање омогућава праћење развоја оних моторичких способности које су неопходне за правилан и здрав развој, односно за планирање најбољег начина за бављење спортом и рекреацијом.

Такође, редовно тестирање моторичких способности омогућава правовремено уочавање евентуалних неуравнотежености у моторичком развоју, чиме се олакшава рад на корекцији као и континуирано праћење динамике напретка.

У дугогодишњој пракси мултидисциплинарним приступом омогућавамо перспективним и врхунским спортистима, рекреативцима и општој популацији, да кроз утврђивање нивоа моторичких и функционалних способности, морфолошких и психолошких карактеристика контролишу своје здравље и стање своје припремљености.

Утврђивање спортске припремљености, процене и евалуације моторичких способности, тестирање моторичких способности представља неизбежну спрегу здравља и програмираног, правилног физичког вежбања.

Моторичка тестирања обухватају процену:

  • гипкости одређених мишића и мишићних групa
  • снаге одређених мишића и мишићних група
  • агилности
  • брзине
  • издржљивости
  • равнотеже
  • координације

Остале анализе покретљивости су :